INFORMACJE O ORKIESTRZE
HISTORIA

Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino" S.A. powstała 20.10.1968 r. Z chwilą powstania, orkiestra wystepuje na różnych imprezach okolicznościowych, koncertuje z okazji rocznic i świąt państwowych nie tylko w Inowrocławiu ale również w różnych miastach Polski. Od 1973 roku orkiestra systematycznie uczestniczy w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych przez Zjednoczenie ...
AKTUALNOŚCI

Najbliższe koncerty jakie zostaną zagrane przez Naszą Orkiestre odbędą się 1 maja w Święto Pracy przy Pomniku Obrońców Inowrocławia, 3 maja w Kościele Garnizonowym oraz w Dzień Strażaka w Gniewkowie. Także 8 maja (dzień Zakończenia II Wojny Światowej) przy pomniku na błoniach.
SUKCESY

W początkowych pracach organizacyjnych tworzenia zespolu, najbardziej zaangażowani byli: Przewodniczący Rady Zakładowej - Leon Lewandowski oraz doświadczeni muzycy: Jan Kruczyński, Marceli Wojciechowski i Boleslaw Włóczynski. Osoby te zaczęły poszukiwania chętnych do gry w orkiestrze a także zakupili instrumenty muzyczne i niezbędne akcesoria. Ważnym wydarzeniem bylo uszycie dla członków orkiestry pięknych galowych mundurów górniczych. Muzyków wyuczonych było tylko czterech i to właściwie oni podjęli sie trudnego zadania nauki od podstaw gry na instrumentach dętych. Pierwsza nauka i próby prowadzone były ze znacznym wysiłkiem i kłopotami, ponieważ początkujący członkowie orkiestry nie wytrzymując trudów, rezygnowali często z przynależności do zespołu ...
Copyright © 2005 by Bartłomiej Kaliski